Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zezwolenie na usunięcie drzew może uzyskać jedynie posiadacz nieruchomości

Zezwolenie na usunięcie drzew może uzyskać jedynie posiadacz nieruchomości

27.06.18

Z wnioskiem wystąpiła wspólnota mieszkaniowa, która nie posiada żadnego tytułu władania nieruchomością. Drzewo rośnie na działce stanowiącej własność miasta. 

articleImage: Zezwolenie na usunięcie drzew może uzyskać jedynie posiadacz nieruchomości fot. Thinkstock

Pytanie:
Z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew wystąpiła wspólnota mieszkaniowa. Drzewo rośnie na działce stanowiącej własność miasta. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada żadnego tytułu władania nieruchomością na której rośnie drzewo przeznaczone do usunięcia. Do wniosku dołączono porozumienie pomiędzy prezydentem miasta a wspólnotą mieszkaniową regulujące sprawę związaną z wycinką drzewa. W porozumieniu tym prezydent wyraża zgodę na wejście na jego działkę i usunięcie drzew po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Czy w takim przypadku zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania czy jednak ze względu na brak tytułu prawnego do władania nieruchomością należałoby odmówić wszczęcia postępowania?

Odpowiedź:
Zezwolenie na usunięcie drzew może uzyskać jedynie posiadacz nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów może uzyskać wyłącznie posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń przesyłowych.

Wspólnota mieszkaniowa mogłaby wystąpić z wnioskiem tylko wtedy, gdyby właściciel nieruchomości uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością zdefiniowanego w art. 3 pkt 11 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane, w związku z realizacją inwestycji. Sama zgoda na zasadzie porozumienia jest niewystarczająca. Stąd organ powinien w trybie art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wezwać wspólnotę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w zakresie przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości w rozumieniu art. 3 pkt 41 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z informacją, że nieuzupełnienie tego braku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (zob.: wyrok WSA z 26.10.2010 r., II SAB/Kr 181/15, LEX nr 1939417). 

Piotr Ćwiek 27.06.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE