Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Wystarczy oświadczenie, aby wyłączyć grunt z polowania

Wystarczy oświadczenie, aby wyłączyć grunt z polowania

30.03.18

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo łowieckie. Zgodnie z nią, by wyłączyć z polowań grunt wchodzący w skład obwodu łowieckiego wystarczy złożyć staroście oświadczenie.  

articleImage: Wystarczy oświadczenie, aby wyłączyć grunt z polowania fot. Thinkstock

Właściciel albo użytkownik wieczysty będzie mógł wnieść uwagi do projektu uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie. Tak wynika z podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Przy ich rozpatrywaniu będą brane pod wagę takie czynniki jak właściwości nieruchomości lub prowadzona na niej działalność. Przepisy przyznają także możliwość żądania od województwa odszkodowania za szkodę związaną z uniemożliwieniem lub ograniczeniem korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będzie mógł złożyć staroście oświadczenie, w którym sprzeciwi się prowadzeniu polowań na swoim gruncie. Jednakże, w taki przypadku nie będzie mu przysługiwało odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomościach w uprawach i płodach rolnych.

Przepisy zakładają także zwiększenie ze 100 do 150 m odległości od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym będzie można polować. Dodatkowo myśliwi nie będą mogli strzelać do zwierząt w odległości 500 m od miejsc zgromadzeń publicznych.

Szkody w uprawach rolnych
Myśliwi nie będą już samodzielnie szacować szkód. Nowelizacja zakłada, że będą się tym zajmować zespoły złożone z przedstawiciela gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organ odwoławczym będzie nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Natomiast od jego decyzji będzie służyło odwołanie do sądu.

Nadzór ministra nad PZŁ
Nowe przepisy zwiększają nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Nowelizacja daje mu uprawnienia związane między innymi z zatwierdzaniem statutu PZŁ, powoływaniem zarządu głównego związku, powoływaniem (z trzech przedstawionych przez myśliwych kandydatów) i odwoływaniem (po zasięgnięciu opinii myśliwych) Łowczego Krajowego. Ustawa zakłada także, że we władzach PZŁ nie będą mogły zasiadać osoby, które współpracowały lub były funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa w PRL.

Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza też przepisy, na podstawie których myśliwi posiadający broń będą musieli co pięć lat przechodzić badania lekarskie i psychologiczne. Ponadto nowe przepisy zakazują osobom niepełnoletnim udziału w polowaniach.

Głównym celem nowelizacji jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. P 19/13. W wyroku tym TK uznał, że dotychczasowe zasady określające podział na obwody łowieckie nie zapewniają ochrony praw osób posiadających nieruchomości objęte wymogami obwodu łowieckiego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE