Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » WSA: przy ustalaniu opłaty za odpady nie ma znaczenia zamiar stałego pobytu

WSA: przy ustalaniu opłaty za odpady nie ma znaczenia zamiar stałego pobytu

20.09.17

Zamieszkanie w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma wyłącznie faktyczny charakter i nie należy go utożsamiać z miejscem zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.  

articleImage: WSA: przy ustalaniu opłaty za odpady nie ma znaczenia zamiar stałego pobytu fot. Thinkstock

Wójt określił właścicielom nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Organ, odwołując się do definicji miejsca zamieszkania zawartej w art. 25 Kodeksu cywilnego, ustalił, że należąca do nich nieruchomość była zamieszkana przez 4 osoby.

Właściciele nieruchomości złożyli skargę do sądu administracyjnego.

Ich zdaniem organ błędnie ustalił ilość osób zamieszkujących jego nieruchomość.

WSA zwrócił uwagę, że zamieszkanie w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma wyłącznie faktyczny charakter i nie należy go utożsamiać z miejscem zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W przypadku zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma znaczenia, czy dana osoba ma zamiar i wolę stałego pobytu na danej nieruchomości.

Istotne jest jedynie, że dana nieruchomość w danym miesiącu jest miejscem, w którym koncentruje się jej aktywność życiowa.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Założenie takie wynika z celu regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, na których faktycznie przebywają ludzie, a w związku z tym przebywaniem powstają odpady komunalne.

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach celowo nie posłużono się więc kategorią "miejsce zamieszkania˝, lecz posłużono się wyłącznie pojęciem ˝zamieszkiwania˝.

Użycie tego pojęcia jest świadomym zabiegiem legislacyjnym, wskazującym, że na gruncie tej ustawy żadnego znaczenia nie ma zamiar stałego pobytu, a znaczenie ma wyłącznie faktyczne przebywanie danej osoby na nieruchomości – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 8 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1160/16, nieprawomocny 

Anna Dudrewicz 20.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE