Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » WSA: kara za brak raportu jest nieuchronna

WSA: kara za brak raportu jest nieuchronna

16.04.18

Ustawa o odpadach nie przewiduje możliwości miarkowania kary finansowej za nie przekazanie raportu, lecz w razie uchybienia terminu jej nałożenie jest obowiązkiem inspektora - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 

articleImage: WSA: kara za brak raportu jest nieuchronna fot. Thinkstock

Główny Inspektor Ochrony Środowiska na wniosek lubelskiego Inspektora wydał decyzję, którą ukarał przedsiębiorstwo CBM Polska sp. z o.o. za nieterminowe złożenie raportu o ilości przekazywanych odpadów za 2012 rok.
Raport odpadów, czyli roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami przedsiębiorcy, którzy takie odpady wytwarzają, muszą złożyć do 15 marca za poprzedni rok.
Dane zbierane przez marszałków województwa służą m.in. do przygotowywania planów gospodarki odpadami. Brak złożenia sprawozdania oznacza dla przedsiębiorcy karę w wysokości 500 zł. Podobnie w przypadku raportu nierzetelnego lub niezłożenia go w terminie. Marszałek województwa nakładając na przedsiębiorcę karę wyznacza termin do prawidłowego wniesienia sprawozdania.

Raport o odpadach złożony za późno
Inspektor ochrony środowiska 26 lutego 2016 r. nałożył na przedsiębiorstwo CBM w Jackowie, zajmujące się sprzedażą maszyn, statków i samolotów, karę pieniężną w wysokości 500 zł. W tym czasie ustawa o odpadach zmieniła się, ale przepisy przejściowe nakazują stosowanie dotychczasowych regulacji.
Spółka ten raport złożyła dopiero 28 czerwca, a powinna 15 marca.
Odwołanie od tej decyzji złożył pełnomocnik spółki twierdząc, że doszło do nieprawidłowego doręczenia wezwania do złożenia raportu. Twierdził też, że decyzja organu nie weszła do obrotu z powodu właśnie tego uchybienia.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska w październiku 2017 r. nie zgodził się z tym twierdzeniem i skargę oddalił.

WSA: kara pozostaje
Spółka nie dawała za wygraną i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
WSA w Warszawie 13 kwietnia 2018 r. oddalił skargę spółki jako niezasadną. Według sądu inspektor ochrony środowiska właściwie zastosował przepisy.
- Doręczenie stronie decyzji inspektora, a nie pełnomocnikowi, nie powoduje unieważnienia decyzji, pozostaje ona w obrocie prawnym - powiedziała sędzia Anita Wielopolska. -  Nastąpiło naruszenie zasad postępowania administracyjnego, lecz nie było ono rażące - dodała.
Sąd podkreślił, że ustawa o odpadach nie przewiduje możliwości miarkowania kary finansowej, lecz jej nałożenie jest obowiązkiem inspektora. W tym wypadku skarżąca spółka uchybiła terminowi i naruszenie jest oczywiste - stwierdził WSA.

Sygnatura akt IV SA/Wa 156/18, wyrok z 13 kwietnia 2018 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: WSA
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE