Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Usuwanie drzew bez zezwolenia jest deliktem administracyjnym

Usuwanie drzew bez zezwolenia jest deliktem administracyjnym

11.07.17

Usuwanie drzew bez zezwolenia jest deliktem administracyjnym niepodlegającym rozpoznaniu przez sąd powszechny. Zadaniem Policji jest ewentualne ustalenie sprawy i przekazanie tej informacji staroście. Starosta nie jest bowiem organem ścigania i sprawcy ustalać nie musi.  

articleImage: Usuwanie drzew bez zezwolenia jest deliktem administracyjnym fot. Thinkstock

Pytanie:
Gmina wystąpiła z pismem do starosty o podjęcie działań dotyczących wycinki trzech drzew (bez podawania gatunków i obwodów) rosnących wzdłuż granicy z działką gminną a działką osoby prywatnej. Gmina informuje, że drzewa rosną na działce stanowiącej jej własność i wycinki dokonała osoba prywatna, która nie miała zgody gminy na usunięcie drzew. Starosta też nie wydawał zezwolenia dla gminy na usunięcie przedmiotowych drzew. Gmina domaga się, aby starosta podjął decyzję o ukaraniu osoby, która tego dokonała, zgodnie z art. 88 ustawy z 16.04.2004 r. ustawy o ochronie przyrody - dalej u.o.p. Starosta nie ma ani dowodów, ani danych, kto to zrobił i jakie były to drzewa. Należy dodać, iż sprawę skierowała gmina na Policję o ustalenie sprawcy. Starosta wezwał gminę o wyjaśnienia i dowody w tej sprawie. Gmina przedstawiła dowody. Starosta zawiesił postępowanie w sprawie wymierzenia kary administracyjnej gminie X w związku z wycięciem drzew bez wymaganego zezwolenia do czasu rozpatrzenia sprawy przez Komisariat Policji Y. Starosta otrzymał pismo od gminy X informujące, iż Komenda Powiatowa Policji przesłała wniosek o wykroczeniu o ukaranie czterech sprawców do sądu rejonowego. W związku z tym, gmina wnosi do starosty wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. Jak w opisanej sytuacji powinien postąpić starosta?

Odpowiedź:
Starosta powinien podjąć zawieszone postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na gminę za usunięcie drzew bez zezwolenia, a następnie umorzyć je, bowiem sprawca został ustalony przez Policję. Następnie postępowanie powinno zostać wszczęte wobec sprawcy nielegalnej wycinki na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 u.o.p.

W opisanym stanie faktycznym starosta posiada wystarczających dane, by wymierzyć karę pieniężną sprawcy.

Uzasadnienie:
Usuwanie drzew bez zezwolenia jest deliktem administracyjnym niepodlegającym rozpoznaniu przez sąd powszechny (karny). Zadaniem Policji jest ewentualne ustalenie sprawy i przekazanie tej informacji staroście.Starosta nie jest bowiem organem ścigania i sprawcy ustalać nie musi. Zatem, w momencie gdy sprawca jest ustalony można przeciwko niemu wszcząć postępowanie, umarzając wcześniej postępowanie prowadzone wobec gminy.

W opisanym stanie faktycznym starosta posiada wystarczających dane, by wymierzyć karę pieniężną. Starosta powinien podjąć zawieszone postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec ustalonych sprawców na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 u.o.p. 

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

11.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE