Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Sąsiad nie jest stroną postępowania o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew

Sąsiad nie jest stroną postępowania o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew

28.09.17

Właściciel nieruchomości sąsiedniej nie jest stroną postępowania o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.  

articleImage: Sąsiad nie jest stroną postępowania o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew fot. Thinkstock

Starosta odmówił wójtowi wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce stanowiącej własność gminy.

Gmina zainicjowała to postępowanie po sygnale uzyskanym od właścicielki sąsiedniej nieruchomości, według której drzewa rozrosły się i stwarzają zagrożenie dla ogrodzenia, powodują zacienienie, a w okresie pylenia niszczą dachy budynków.

Organ zweryfikował stan faktyczny w terenie i stwierdził, że nie ma potrzeby usunięcia spornych drzew.

Kobieta wniosła skargę do sądu administracyjnego.

WSA zwrócił uwagę, iż postępowanie w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew może być wszczęte jedynie na wniosek.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Taki wniosek może skutecznie zgłosić wyłącznie posiadacz nieruchomości (jeśli nie jest on jednocześnie jej właścicielem - musi przedłożyć zgodę właściciela) oraz właściciel urządzeń, jeżeli drzewo lub krzew zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń.

Wymienione podmioty są jednocześnie stronami tego postępowania, a w sytuacji, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem oraz w wypadku wniosku złożonego przez właściciela urządzeń oraz użytkownika wieczystego - stroną jest także jej właściciel.

Interesu takiego nie posiada natomiast właściciel nieruchomości sąsiedniej, dlatego nie jest on stroną postępowania – wyjaśnił sąd.

Wyrok WSA w Gdańsku z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 136/17, nieprawomocny 

Anna Dudrewicz 28.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE