Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji jednym z priorytetów resortu

Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji jednym z priorytetów resortu

13.02.18

Ministerstwo chce opracować jednolite wytyczne detekcji spalania odpadów w małych źródłach ciepła. Resort zapewnia, że nie planuje zmian w zakresie organów obowiązanych do kontroli nielegalnego spalania odpadów w domowych urządzeniach grzewczych.  

articleImage: Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji jednym z priorytetów resortu fot. Thinkstock

-Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości powietrza stanowi dla Ministra Środowiska jeden z priorytetów do realizacji w zakresie polityki ochrony atmosfery - wskazuje Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska w odpowiedzi na poselską interpelację.

W ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza mają zostać opracowane jednolite wytyczne detekcji spalania odpadów w małych źródłach ciepła. Na zlecenie Ministra Środowiska będzie przygotowana ekspertyza, w ramach, której opracowana zostanie metodyka wykrywania nielegalnego spalania i współspalania opadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

W interpelacji podkreślono, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mogą być one przetwarzane w instalacjach lub urządzeniach, tylko wówczas, gdy spełniają wymagania ochrony środowiska, a ich eksploatacja nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Natomiast przetwarzanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami jest zakazane.

Zgodnie z przepisami, termiczne przekształcanie odpadów powinno odbywać się wyłącznie w instalacjach do tego przystosowanych oraz wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach. Niedopuszczalne jest natomiast, z jednym wyjątkiem, spalanie odpadów w domowych urządzeniach grzewczych.

Organami kontrolnymi w zakresie postępowania z odpadami są wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz właściwie miejscowo wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Natomiast "kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska sprawuje odpowiednio marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organy te mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych". Ponadto organ wykonawczy gminy może wystąpić z wnioskiem do komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

 

Dorian Lesner 13.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE