Strona główna » Wiedza » Aktualności » Roboty ziemne i budowlane a stosunki wodne

Roboty ziemne i budowlane a stosunki wodne

08.09.08
Właściciel gruntu, co do zasady, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także, bez względu na skutki dla nieruchomości sąsiednich – nie może odprowadzać na nie wód oraz ścieków.
articleImage: Roboty ziemne i budowlane a stosunki wodne fot. Thinkstock
Na stosunki wodne na gruncie mają wpływ przede wszystkim wykonywane na nim roboty ziemne i budowlane. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów robót jest istotne, ponieważ roboty ziemne, a w szczególności podnoszenie poziomu i niwelacja terenu, nie zawsze są związane z wykonywaniem robót budowlanych.
Prace niwelacyjne na terenie nieruchomości, w świetle art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wchodzą w skład prac przygotowawczych na terenie budowy objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych. Sądy administracyjne w dotychczasowych orzeczeniach zdają się wyrażać pogląd odmienny, przykładem czego może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2003 r. sygn. akt: IV SA 1131/2002, zgodnie z którym „Niwelacja terenu, wyrównanie poziomu gruntu czy też jego podwyższenie nie stanowią robót budowlanych, które podlegają regulacji prawa budowlanego. Mogą natomiast być przedmiotem oceny w postępowaniu dotyczącym naruszania stosunków wodnych.” Stanowisko takie wymagałoby chyba uściślenia stanów faktycznych, których ma dotyczyć. Rozpoczęcie budowy następuje bowiem z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, w skład których wchodzą prace niwelacyjne, co powoduje, że ich rozpoczęcie, tak jak wszystkich prac przygotowawczych, może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę (upływie 30 dni od daty zgłoszenia robót budowlanych) oraz po zawiadomieniu organu budowlanego o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia. Niwelacja terenu i zmiana jego rzędnej powinna więc mieć odzwierciedlenie w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, który zgodnie z art. 34 ust. 3 cyt. Prawa budowlanego, powinien być sporządzony na aktualnej mapie i obejmować określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Abc/Srodowisko 08.09.08
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Prosument powinien produkować na własne potrzeby

  Obrazek do artykułu: Prosument powinien produkować na własne potrzeby

  - Prosument powinien być obywatelem, który skupia się na produkcji energii na własne potrzeby i jest wrażliwy na kwestie środowiskowe - wskazuje wiceminister energii Andrzej Piotrowski w rozmowie z Anną Krzyżanowską (Dziennik Gazeta Prawna). Więcej

 • ME: potrzebna zmiana systemu wsparcia dla OZE

  Obrazek do artykułu: ME: potrzebna zmiana systemu wsparcia dla OZE

  Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii - powiedział w sobotę w Grodnie (Zachodniopomorskie) minister energii Krzysztof Tchórzewski. Minister poruszył także temat spółdzielni energetycznych i klastrów energii. Więcej

 • UE chce większej ochrony dzikich zwierząt

  Obrazek do artykułu: UE chce większej ochrony dzikich zwierząt

  Ministrowie środowiska państw członkowskich UE przyjęli plan działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą. Europosłowie chcą rozszerzyć te przepisy o zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. Więcej

 • Śląskie: WFOŚiGW dopłaci do wymiany kotłów

  Obrazek do artykułu: Śląskie: WFOŚiGW dopłaci do wymiany kotłów

  Kierowany do osób fizycznych pilotażowy program dofinansowania inwestycji ograniczających tzw. niską emisję uruchamia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Więcej

 • PE wzywa do ambitniejszych celów klimatycznych

  Obrazek do artykułu: PE wzywa do ambitniejszych celów klimatycznych

  Parlament Europejski wezwał do przyjęcia ambitniejszych celów dot. poprawienia efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii w UE, wskazując przy tym na konieczność zmian polityki w niektórych państwach, by wypełnić zobowiązania. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE