Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Rada nie może nakazać utrzymywania w czystości miejsc ustawienia pojemników

Rada nie może nakazać utrzymywania w czystości miejsc ustawienia pojemników

05.06.17

Rada nie może wprowadzić obowiązku utrzymywania w czystości miejsc ustawienia pojemników, worków i kontenerów do zbierania odpadów komunalnych - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.  

articleImage: Rada nie może nakazać utrzymywania w czystości miejsc ustawienia pojemników fot. Thinkstock

Rada miejska ustaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Wprowadziła między innymi zapis, iż pojemniki, worki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu wydzielonym, na równej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

Rada nałożyła również na właściciela nieruchomości obowiązek utrzymywania w czystości miejsca ustawienia pojemników, worków i kontenerów do zbierania odpadów komunalnych.

Wojewoda wniósł skargę na uchwałę do sądu administracyjnego.

WSA zgodził się, iż zapisy uchały są przejawem dowolnej inicjatywy ustawodawczej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd podkreśił, iż obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym wynika już z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

Natomiast nałożenie dodatkowych obowiązków w postaci miejsca wydzielonego, na równej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota oraz utrzymywania w czystości miejsc ustawienia pojemników, worków i kontenerów do zbierania odpadów komunalnych wykracza poza delegację ustawową.

Tak nałożone obowiązki mogą okazać się niewykonalne z uwagi na specyfikę nieruchomości, szczególnie w przypadku nieruchomości znajdujących się w zwartej zabudowie – zwrócił uwagę sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 7 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 995/16, nieprawomocny  

Anna Dudrewicz 05.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE