Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Przy ocenie udatności uprawy leśnej należy dokonać oceny założonej uprawy z planem zalesienia

Przy ocenie udatności uprawy leśnej należy dokonać oceny założonej uprawy z planem zalesienia

20.04.12

Czy przy wykonywaniu oceny udatności uprawy leśnej starosta powinien dokonać oceny zgodności założonej uprawy z planem zalesienia?

articleImage: Przy ocenie udatności uprawy leśnej należy dokonać oceny założonej uprawy z planem zalesienia fot. Thinkstock


Odpowiedź:


Ocena udatności upraw jest niezbędna m.in. ze względu na możliwość przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny. Przeprowadza się ją zgodnie z załącznikiem 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 187, poz. 1929, z późn. zm.) – dalej r.w.t.u.p.f.. Jeśli zalesienie zostało wykonane niezgodnie z planem zalesienia, to starosta nie ma podstaw do uznania pozytywnej oceny udatności uprawy leśnej. W tej sytuacji pobrane środki (płatność na zalesienie) powinny zostać zwrócone.

Jeśli nadleśniczy potwierdził zgodność wykonanego zalesienia z planem zalesienia, to starosta nie musi po raz drugi tego faktu sprawdzać. Jednakże, w trakcie oględzin zalesionej nieruchomości ocenia się, czy uprawy zostały założone prawidłowo. Jeśli starosta stwierdzi, że nadleśniczy potwierdził zgodność upraw z planem zalesienia w sytuacji, gdy zalesienie zostało wykonane w sposób niezgodny z planem, to odmawia pozytywnej oceny udatności upraw. Wsparcie zostaje nie tylko wstrzymane, ale również powinno ono zostać zwrócone wraz z ustawowymi odsetkami, zaś w stosunku do nadleśniczego powinno zostać wszczęte postępowanie karne w związku z potwierdzeniem nieprawdy na dokumencie, jaki był przedstawiany agencji udzielającej wsparcia finansowego. Na podstawie nieprawdziwego zaświadczenia została udzielona nienależna pomoc finansowa.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE