Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Przeznaczenie środków z opłaty recyklingowej jeszcze nieznane

Przeznaczenie środków z opłaty recyklingowej jeszcze nieznane

30.11.17

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o gospodarce odpadami, pobrana opłata recyklingowa będzie stanowiła dochód budżetu państwa. Pierwsze środki pochodzące z opłat wpłyną do budżetu w 2019 r., dlatego przeznaczenie tych środków zostanie określone w ustawie budżetowej na rok 2019.  

articleImage: Przeznaczenie środków z opłaty recyklingowej jeszcze nieznane fot. Thinkstock

W ustawie z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 27 października 2017 r., została określona maksymalna stawka opłaty recyklingowej w wysokości 1 zł. Natomiast obowiązującą stawkę tej opłaty ma określić Minister Środowiska, w drodze rozporządzenia.

Obecnie trwają jeszcze prace legislacyjne nad stosownym rozporządzeniem. Zgodnie z jego wersją, która została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wysokość stawki tej opłaty ustalono na poziomie 20 gr za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

W odpowiedzi na interpelację poselską, Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, podkreśla że minister liczy na możliwe najniższą sprzedaż foliówkek. - Odnosząc się natomiast do wpływów z tytułu opłaty recyklingowej informuję, że ich wysokość zależeć będzie od liczby lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, jakie zostaną wydane konsumentom po wprowadzeniu opłaty recyklingowej. Należy podkreślić, że nadrzędnym celem ww. projektu ustawy jest ograniczenie zużycia tych toreb, w związku z czym Minister Środowiska liczy na możliwe najniższą ich sprzedaż - wskazuje podsekretarz stanu Mazurek w odpowiedzi na interpelację.

Zgodnie z załączoną do projektu ustawy Oceną Skutków Regulacji, przy założeniu, że roczne zużycie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego wyniesie 150 sztuk na mieszkańca, czyli połowę szacowanego obecnego zużycia i przy opłacie wynoszącej 20 gr za sztukę, wpływy z tej opłaty wyniosłyby ok. 1 153 mln zł.

Czytaj: Koniec z bezpłatnymi foliówkami >>>

- Stawka w wysokości 20 gr została określona na podstawie badania sondażowego zleconego w 2015 r. przez Ministerstwo Środowiska „Polacy o jednorazowych torbach zakupowych”. Powyższe badanie wskazało, że w przypadku ustalenia stawki w przedziale 11–20 gr, 79% badanych zrezygnowałoby z kupna jednorazowej torby na zakupy. Stawka 20 gr jest propozycją, która obecnie jest poddawana konsultacjom publicznym - uzasadnia resort środowiska w odpowiedzi dla Serwisów Informacyjnych Wolters Kluwer Polska.

Przeznaczenie środków pochodzących z opłaty recyklingowej, poznamy w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019. - Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, pobrana opłata recyklingowa będzie stanowiła dochód budżetu państwa. Mając na uwadze, że pierwsze środki pochodzące z pobranych opłat wpłyną do budżetu państwa dopiero w 2019 r., przeznaczenie tych środków zostanie określone dopiero w ustawie budżetowej na rok 2019. - odpowiada podsekretarz Sławomir Mazurek.

Źródło: odpowiedź na interpelację nr 16560 w sprawie przeznaczenia opłat za torebki foliowe

 

Dorian Lesner 30.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE