Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Posłowie chcą zmian w nowym prawie wodnym

Posłowie chcą zmian w nowym prawie wodnym

12.02.18

Posłowie chcą, aby do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego Prawa wodnego były stosowane stare przepisy. Projekt w tej sprawie skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

articleImage: Posłowie chcą zmian w nowym prawie wodnym fot. Thinkstock

- Posłowie zaproponowali wprowadzenie zmian, które mogą pozytywnie wpłynąć na proces inwestycyjny toczący się m.in. na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dotyczą one przepisów przejściowych, które są najistotniejsze z punktu widzenia pewności obrotu gospodarczego oraz szybkości postępowań administracyjnych - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. nakazują, aby do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, stosować nowe przepisy.

Nowe Prawo wodne

Wnioskodawcy wskazują, że sytuacja ta stwarza istotne utrudnienia w sposobie prowadzenia postępowań administracyjnych wszczętych według przepisów w brzmieniu przed dniem wejścia w życie ustawy. Ponadto posłowie podkreślają, że praktyka stosowania wprowadzonych regulacji wskazuje na znaczące oraz narastające opóźnienia postępowań będących w toku.

Z tego względu zasadne jest wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego Prawa wodnego stosować przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r. - podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj: Nowe prawo wodne już od 1 stycznia 2018 r. >>>

- Pozytywnie oceniamy zaproponowane zmiany w prawie wodnym, gdyż mogą się przyczynić do ograniczenia opóźnień w toczących się postępowaniach - wskazuje Dominik Gajewski z Konfederacji Lewiatan. Niemniej Konfederacja podkreśla, że zmiany budzą istotne pytania co do skutków dotychczas dokonanych czynności.  

 

Dorian Lesner 12.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE