Strona główna » Po zgłoszeniu zamiaru wycinki drzewa na brak sprzeciwu gminy lepiej poczekać kilka dni dłużej

Po zgłoszeniu zamiaru wycinki drzewa na brak sprzeciwu gminy lepiej poczekać kilka dni dłużej

10.07.17

Obowiązujące od 17 czerwca przepisy ws. obowiązku zgłoszenia w gminie zamiaru wycięcia drzewa wprowadziły 2 ważne terminy: 21 dni na dokonanie oględzin drzewa przez urzędnika oraz 14 dni na wyrażenie sprzeciwu przez gminę. Dla bezpieczeństwa warto jednak poczekać na ewentualny sprzeciw gminy nieco dłużej. Dlaczego?

W przypadku gdy organ w formie decyzji sprzeciwi się planowanej wycince drzew, to właściciel nie może ich usunąć. Co ważne - za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Jeżeli więc osoba fizyczna na swojej działce chce usunąć drzewo, powinna pisemnie poinformować o tym zamiarze urząd i czekać na oględziny. Drzewo można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, przy czym należy wziąć poprawkę na czas doręczenia przez pocztę ewentualnego sprzeciwu. Termin 14 dni liczy się od daty nadania przesyłki przez Urząd (data stempla pocztowego), a nie doręczenia stronie.

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew sprzeciwowi organu jest traktowane równorzędnie z usunięciem bez zezwolenia i podlega karze w wysokości dwukrotności opłaty.

Ewa Saj

10.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE