Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » OZE: proces inwestycyjny złożony i czasochłonny

OZE: proces inwestycyjny złożony i czasochłonny

17.07.17

Przygotowanie projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej do budowy poprzez doprowadzenie ich do ostatecznego pozwolenia na budowę, następnie budowa i oddanie do eksploatacji to bardzo złożony i czasochłonny proces inwestycyjny, który charakteryzuje się wieloetapowością i obarczony jest szeregiem ryzyk.  

articleImage: OZE: proces inwestycyjny złożony i czasochłonny fot. Thinkstock

Składa się na niego ciąg czynności faktycznych i formalno-prawych. Zabezpieczenie sprawnego przebiegu tego procesu wiąże się z koniecznością podjęcia działań z zakresu wielu regulacji prawnych. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie głównych zagadnień prawnych związanych z poszczególnymi etapami realizacji farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Przygotowanie inwestycji
Zważywszy na zaangażowanie ogromnych środków finansowych oraz długi czas realizacji tego rodzaju inwestycji, etap ich przygotowania staje się jednym z najistotniejszych. Jest to moment, w którym badaniom i szczegółowej analizie poddaje się możliwości zrealizowania danej inwestycji w określonym miejscu, uwarunkowania i wszelkie ryzyka związane z tym przedsięwzięciem.

Pierwszym krokiem winno być znalezienie terenu, na którym możliwe będzie zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Etap ten obejmuje szereg czynności sprawdzających dany teren pod kątem zarówno uwarunkowań technicznych, jak i formalnych. Na tym etapie w szczególności należy wziąć pod uwagę aspekty dotycząc lokalizacji przedsięwzięcia, dokonując jej analizy pod kątem możliwości terenowych, uwarunkowań środowiskowych, czy uzyskania warunków przyłączenia planowanej instalacji do sieci energetycznej. 

Więcej: OZE: sprawdź etapy procesu inwestycyjnego >>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE