Opublikowano stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2014 r.

Opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M. P. poz. 729).

articleImage: Opublikowano stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2014 r. fot. Thinkstock

10 września opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M. P. poz. 729).

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Minister Środowiska ogłosił:
- górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia);
- jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia).

Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,7 (wzrost cen o 3,7%). W związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosną w 2014 r. stawki opłat za korzystanie ze środowiska.
 

Łukasz Matłacz 10.09.13
Skomentowano 0 razy

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - Środowisko

Tego samego autora

PIT 2014