Strona główna » Wiedza » Aktualności » Opłata z tytułu wprowadzania do powietrza gazów i pyłów z procesów spalania paliw silnikowych

Opłata z tytułu wprowadzania do powietrza gazów i pyłów z procesów spalania paliw silnikowych

18.06.07
Spółka posiada dwa samochody osobowe (jeden na benzynę, jeden na olej napędowy). Jak prawidłowo obliczyć opłatę z tytułu wprowadzania do powietrza gazów i pyłów z procesów spalania paliw silnikowych?
articleImage: Opłata z tytułu wprowadzania do powietrza gazów i pyłów z procesów spalania paliw silnikowych fot. Thinkstock
Opłatę za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z silników samochodów osobowych, w których spala się benzynę lub olej napędowy, oblicza się według jednostkowych stawek wyrażonych w zł/Mg zużytego paliwa, które w obecnym stanie prawnym określone są, w zależności od daty pierwszej rejestracji samochodu, w lp. 1 albo 2 tabeli J w załączniku nr 2 do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (MP Nr 71, poz. 714). Zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy uwzględniając, że gęstość benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l, a oleju napędowego - 0,84 kg/l.

Uzasadnienie:

Regulacje dotyczące opłat za korzystnie ze środowiska, do których zalicza się opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), w tytule V "Środki finansowo-prawne".

W wyniku eksploatacji samochodów są wprowadzane do powietrza zanieczyszczenia podlegające opłacie. Przedsiębiorca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do ponoszenia co pół roku opłaty z tego tytułu. Opłatę za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza ze środków transportu wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2).

Stawki opłat, które rokrocznie ulegają zmianom przede wszystkim ze względu na przyjęty w ustawie mechanizm waloryzacyjny, są określane w rozporządzeniu Rady Ministrów lub w obwieszczeniu Ministra Środowiska. Zgodnie z art. 285 ust. 1, wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 260, poz. 2176) jest ostatnim rozporządzeniem wydanym w tej sprawie, a jednostkowe stawki opłat w nim określone dotyczą korzystania ze środowiska, które miało miejsce w 2006 r. Jednostkowe stawki opłat na rok 2007 podane są w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 (MP Nr 71, poz. 714).

Opłatę za wprowadzone do powietrza w 2006 r. gazy lub pyły z silników spalinowych samochodów osobowych, w których spala się benzynę lub olej napędowy, ustala się według jednostkowych stawek opłat określonych tabeli D w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, a w 2007 r. - w tabeli J w załączniku nr 2 do ww. obwieszczenia.

Należy zwrócić uwagę na przepis art. 289 ustawy, w którym podane jest kwotowe kryterium zwolnienia podmiotu z uiszczenia opłaty - opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnosi się do urzędu marszałkowskiego tylko wtedy, gdy jej półroczna wysokość przekracza 400 zł.
Abc/Srodowisko 18.06.07
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE