Strona główna » Wiedza » Aktualności » Ochrona różnorodności biologicznej - metody ochrony gatunkowej in situ i ex situ

Ochrona różnorodności biologicznej - metody ochrony gatunkowej in situ i ex situ

01.03.10

Niniejszy komentarz ma na celu popularyzację wiedzy w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Wyjaśnia on na czym polega ochrona gatunków roślin i zwierząt metodami in situ i ex situ. Komentarz kierowany jest do organów administracji, stowarzyszeń ekologicznych, lokalnych społeczności, fundacji i szkół zobowiązanych do prowadzenia edukacji, propagowania wiedzy oraz zobowiązanych do realizacji „Polityki Ekologicznej Państwa”.

articleImage: Ochrona różnorodności biologicznej - metody ochrony gatunkowej in situ i ex situ fot. Thinkstock


1. Wprowadzenie


Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.(z tekstu Konwencji o różnorodności biologicznej, ogłoszonej na „Szczycie Ziemi” w Rio de Janeiro 1992).

Ochrona różnorodności biologicznej to systemowe działania podejmowane na rzecz trwałego zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej w miejscach ich naturalnego występowania - ochrona in situ oraz zagrożonych gatunków, podgatunków i odmian poza miejscami ich naturalnego występowania bądź powstania - ochrona ex situ.

Zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej określa Konwencja o różnorodności biologicznej, nakazująca ochronę przyrody na trzech poziomach: genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Została ona podpisana w dniu 5 czerwca 1992 roku w Rio de Janeiro podczas konferencji „Środowisko i Rozwój” (UNICED), znanej jako „Szczyt Ziemi”.

Zobowiązywała ona państwa ją ratyfikujące, w tym Polskę (od 1995 r.), do dokonania własnych ocen różnorodności biologicznej oraz do opracowania i wdrożenia strategii jej ochrony.

Pojęcie „ochrona” rozumiane jest jako wiele przedsięwzięć polegających na zachowaniu różnorodności biologicznej na wszystkich jej poziomach, restytucji elementów utraconych, tworzeniu form gospodarowania zasobami różnorodności biologicznej.

Ważnym elementem „strategii ochrony” jest monitoring różnorodności biologicznej i prowadzenie bazy danych. Celem monitoringu jest gromadzenie w ujęciu dynamicznym, przetwarzanie i udostępnianie informacji ilościowych i jakościowych o stanie jej elementów (genotypów, gatunków, ekosystemów i układów ponadekosystemalnych) w różnych warunkach środowiskowych na obszarze całego kraju.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE