Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Które odpady z katalogu odpadów są odpadami wysokokalorycznymi?

Które odpady z katalogu odpadów są odpadami wysokokalorycznymi?

22.06.18

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że ustawodawca w szczególności w przepisach ustawy o odpadach, a także w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów, nie posługuje się pojęciem odpadów wysokokalorycznych.

articleImage: Które odpady z katalogu odpadów są odpadami wysokokalorycznymi? fot. Thinkstock

Odpowiedź eksperta LEX Ochrona Środowiska:

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że ustawodawca w szczególności w przepisach ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów, nie posługuje się pojęciem odpadów wysokokalorycznych.

Wprawdzie zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 6 u.o., w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, określa się m.in. minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, a także ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną, a zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 11 u.o., wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zawierać m.in. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych oraz ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej. Jednakże żaden przepis u.o. nie wskazuje, jaka wartość kaloryczna pozwalałaby przyjąć, iż mamy do czynienia z odpadem wysokokalorycznym.

Zgodnie z poglądem prezentowanym w literaturze przedmiotu, "badania kaloryczne odgrywają niezmiernie ważną rolę, jako że ciepło spalania i wartość opałowa są kluczowymi parametrami w zbiorze określonych wymagań technicznych, fizykochemicznych i ekonomicznych stawianych paliwom, w tym wytwarzanym na bazie odzyskanych surowców palnych" (por. S. Poskrobko, J. Łach, D. Król, Badanie właściwości kalorycznych wybranych odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów, Energetyka i Ekologia, 2010/3, s. 170 i nast.). Autorzy prezentowanego poglądu akcentują również, iż "wyznaczenie wartości opałowej niejednorodnych substancji palnych, do których należy zaliczyć odpady komunalne i przemysłowe oraz paliwa formowane z odpadów, jest kwestią niezwykle złożoną, […], a najdokładniejszą metodą oznaczania ciepła spalania jest jego pomiar w bombie kalorymetrycznej." Mając na uwadze powyższe, wskazanie w sposób jednoznaczny, bez znajomości składu i parametrów konkretnych prób odpadów ich kaloryczności, a co za tym idzie podanie kodów odpadów, które są wysokokaloryczne, wydaje się zadaniem co najmniej trudnym do przeprowadzenia, a de facto niemożliwym.

Warto natomiast wskazać, iż w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach wskazane zostały kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wśród kryteriów określono m.in. ciepło spalania, przyjmując, iż odpady o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20, dla których ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy, nie mogą być składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na podstawie przywołanych przepisów oraz stanowiska prezentowanego w literaturze można zatem przyjąć, iż odpady wysokokaloryczne to te, dla których ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy.

 

Anna Nieć 22.06.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE