Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Kto ponosi opłatę produktową za opakowania jedzenia na stacji benzynowej?

Kto ponosi opłatę produktową za opakowania jedzenia na stacji benzynowej?

02.01.18

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Kto ponosi opłatę produktową za opakowania jedzenia na stacji benzynowej: właściciel koncernu paliwowego czy najemca (franczyzobiorca) stacji? 

articleImage: Kto ponosi opłatę produktową za opakowania jedzenia na stacji benzynowej? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Za opakowania wydawanych posiłków na stacji benzynowej odpowiada podmiot prowadzący tę stację.

Uzasadnienie:
Ustawa z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o. zobowiązuje wprowadzającego produkty w opakowaniach do zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych. Wprowadzający jest to przedsiębiorca, który dokonuje wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach, a wprowadzenie to definiowane jest w art. 8 pkt 24 u.g.o.o. jako odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji.

Z kolei przedsiębiorca rozumiany jest w u.g.o.o.o. jako przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g. Przedsiębiorcą w rozumieniu u.s.d. jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nie podlegają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Przedsiębiorcy świadczący działalność gastronomiczną podlegają więc u.s.d.g. i jeżeli w ramach tej działalności wprowadzają do obrotu posiłki w opakowaniach, to podlegają przepisom u.g.o.o.o. Tym samym zobowiązani są więc, podobnie jak pozostali przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań tego samego rodzaju w jakich wprowadzili produkty, w tym przypadku posiłki, na rynek, a w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu – do zapłacenia opłaty produktowej.

Nie ma przy tym znaczenia, że prowadzenie stacji benzynowej wykonywane jest w ramach franczyzy. Za opakowania odpowiada przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach, a w tym przypadku jest to prowadzący stację benzynową, a nie koncern paliwowy udzielający franczyzy. 

Paweł Sosnowski 02.01.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE