Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Kogo dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy ADR?

Kogo dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy ADR?

07.12.17

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy w firmie, która nie wykonuje transportu (zleca to firmie zewnętrznej) a jedynie produkuje, pakuje i wysyła za pomocą tej firmy substancje niebezpieczne (ilość wymaga oznakowania ADR) niezbędny jest doradca ADR? 

articleImage: Kogo dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy ADR? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (doradcy ADR) dotyczy każdego uczestnika szeroko rozumianego transportu towarów niebezpiecznych, a więc nie tylko wykonującego przewóz takich towarów, lecz także zajmującego się ich pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem. Dlatego też, firma, która prowadzi pakowanie i załadunek towarów niebezpiecznych (w ilościach wymagających oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej z przodu i z tyłu), powinna posiadać doradcę ADR. Zakres usług takiego doradcy będzie zależał od rodzaju i częstotliwości transportu ładunków objętych umową ADR oraz czynności z nim związanych.

Uzasadnienie:
Obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wynika z ustawy z 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – dalej u.p.t.n., oraz z Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. – dalej umowa ADR.

Na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.t.n. uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych w ADR, zwanego "doradcą".

Ponadto pkt 1.8.3.1 umowy ADR precyzuje, że każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.t.n. obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR.

Do obowiązków doradcy należy m.in. sprawdzanie poprawności dokumentów przewozowych, które mają duże znaczenie podczas wypadku, kontroli oraz są wykorzystywane w trakcie sporządzania sprawozdania rocznego, a także szkolenie osób wykonujących załadunek. Dlatego jego rola zaczyna się już na etapie przygotowania i nadawania ładunków objętych umową ADR. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE