Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca z powodu braku pozwolenia wodnoprawnego?

Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca z powodu braku pozwolenia wodnoprawnego?

04.01.18

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Przedsiębiorca odprowadza oczyszczone ścieki bytowe oraz wody opadowe do ziemi. Jego pozwolenie wodnoprawne było ważne do października 2017 r. Do tej pory nie wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia i prawdopodobnie nastąpi to dopiero w styczniu 2018 r. Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca z powodu braku pozwolenia wodnoprawnego? I jaka procedura będzie go obowiązywała, w przypadku złożenia wniosku w 2018 roku? 

articleImage: Jakie konsekwencje poniesie przedsiębiorca z powodu braku pozwolenia wodnoprawnego? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
W przypadku złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi w 2018 r. podmiot będzie obowiązywała procedura administracyjna wynikająca z przepisów ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – zwanej dalej n.p.w.. W myśl art. 35 ust. 3 pkt 5 n.p.w. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowiło będzie usługę wodną, zatem podmiot obowiązany będzie wystąpić o pozwolenie wodnoprawne wydawane w trybie art. 389 pkt 1 n.p.w. Od przyszłego roku w większości przypadków wprowadzania ścieków do środowiska właściwym organem będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich odpowiedni ze względu na lokalizację miejsca zrzutu ścieków. Ogólne wymagania dotyczące treści wniosku czy operatu wodnoprawnego nie ulegną znaczącym zmianom w stosunku do obecnie obowiązujących zasad ich wykonywania.

Jeżeli podmiot w chwili obecnej funkcjonuje bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego to grozi mu naliczenie opłaty podwyższonej o 500% za zanieczyszczenia emitowane do środowiska wraz ze ściekami w myśl art. 292 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – zwanej dalej p.o.ś. Ponadto zgodnie z art. 351 p.o.ś. za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia grozi kara aresztu albo ograniczenia wolności lub grzywna. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE