Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie formalności musi spełnić pośrednik w obrocie odpadami?

Jakie formalności musi spełnić pośrednik w obrocie odpadami?

18.04.18

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Jakie formalności musi spełnić pośrednik w obrocie odpadami? Czy musi posiadać jakieś zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami? 

articleImage: Jakie formalności musi spełnić pośrednik w obrocie odpadami? fot. Thinkstock

Pytanie:
Jakie formalności musi spełnić pośrednik w obrocie odpadami?

Czy musi posiadać jakieś zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami?

Firma planuje kupować odpady od firmy, która je zbiera i następnie przekazywać firmie, która zajmuje się odzyskiem odpadów. Sprzedaż odpadów następuje na podstawie faktury. Pośrednik nie będzie obejmował odpadów fizycznie w posiadanie.

Czy pośrednik w obrocie odpadami otrzymuje kartę przekazania odpadów?

Jak powinna być prawidłowo wypełniona karta przekazania odpadu, w sytuacji gdy w obrocie odpadem uczestniczy pośrednik odpadów?

Odpowiedź:
Przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o. pośrednik w obrocie odpadami to każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym pośrednicy w obrocie odpadami, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c u.o. (o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i 3 u.o. lub z urzędu), podlegają wpisowi na wniosek, do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Należy zaznaczyć, iż działalność w zakresie pośredniczenia w obrocie odpadami, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru, przy czym podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie. Powyższe wynika wprost z brzmienia art. 50 ust. 2 i 3 u.o. W analizowanej sytuacji warto jednak rozważyć, czy rzeczywiście działalność, o której mowa w treści pytania, stanowi działalność pośrednika w obrocie odpadami, a nie np. sprzedawcy odpadów, którym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 27 u.o., jest podmiot nabywający, a następnie zbywający odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. Również w przypadku sprzedawcy odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. c u.o., przed rozpoczęciem działalności zachodzi konieczność uzyskania wpisu do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru. Do prowadzenia ewidencji odpadów, co do zasady, ustawodawca zobowiązał posiadaczy odpadów, natomiast zarówno w przypadku sprzedawcy odpadów, jak i pośrednika w obrocie odpadami niebędących posiadaczami odpadów, w art. 66 ust. 3 u.o., ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji, jedynie w przypadku odpadów niebezpiecznych. Zarówno w przypadku sprzedawcy odpadów, jak i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów, ewidencję odpadów, o czym przesądza brzmienie art. 67 ust. 1 pkt 2 u.o. - prowadzi się nie z wykorzystaniem karty przekazania odpadów, lecz z zastosowaniem karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych sporządzają sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów. 

Anna Nieć 18.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE