Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Dokumenty planistyczne dotyczące odpadów muszą być konsultowane

Dokumenty planistyczne dotyczące odpadów muszą być konsultowane

30.04.18

Brak udziału społeczeństwa w konsultacjach dotyczących dokumentów planistycznych w zakresie odpadów jest poważnym naruszeniem - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: Dokumenty planistyczne dotyczące odpadów muszą być konsultowane fot. Thinkstock

Na sesji Sejmiku województwa mazowieckiego 19 grudnia 2016 r. podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla tego województwa oraz w sprawie wykonania tego planu. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

W rozstrzygnięciu nadzorczym ze stycznia 2017 r., wojewoda stwierdził nieważność dwóch uchwał: zarówno w sprawie przyjęcia WPGO, jak i wykonania tego Planu. W wydanym rozstrzygnięciu Wojewoda wytknął organom samorządu województwa szereg naruszeń proceduralnych przy uchwalaniu WPGO, a w szczególności podkreślił nieprawidłowość przeprowadzenia konsultacji społecznych. Województwo jako skarżący, twierdził, że wojewoda nie wyjaśnia, na czym właściwie, w jego ocenie, polega naruszenie prawa to z jednej strony trudno przyjąć, że jest to właśnie istotne naruszenie, a z drugiej strony uniemożliwia wprost polemikę z takim stanowiskiem.
Za istotne naruszenie prawa uznaje się bowiem uchybienie prowadzące do takich skutków, które nie mogą zostać zaakceptowane w demokratycznym państwie prawnym, które wpływają na treść uchwały.

W tej sytuacji marszałek województwa złożył skargę na akt nadzoru do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zarzucono w niej wojewodzie m.in. podjęcie rozstrzygnięcia z naruszeniem obowiązującej procedury. Zdaniem Samorządu Województwa, wojewoda nie był w stanie dokonać oceny zgodności z prawem WPGO w pełnym zakresie, ponieważ nie dysponował całym materiałem dowodowym. Kolejnym z zarzutów, podniesionym w skardze, było to, że wojewoda nie zawiadomił władz województwa o wszczętym postępowaniu nadzorczym, w związku z czym strona skarżąca nie wiedziała, jakich nieprawidłowości w trakcie uchwalania WPGO dopatrzył się organ nadzoru.

Przeczytaj całość >>>  

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE