Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Decyzja wodnoprawna obowiązuje od daty, w której stała się ostateczna

Decyzja wodnoprawna obowiązuje od daty, w której stała się ostateczna

09.10.17

Obecnie obowiązująca ustawa z 18.07.2001 r. - Prawo wodne nie zezwala na wydanie pozwolenia wodnoprawnego z "opóźnionym" okresem obowiązywania. Oznacza to, że decyzja wodnoprawna obowiązuje od daty, w której stała się ostateczna. Dopiero art. 400 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne dopuszcza wprowadzenie innej daty, od której będzie obowiązywało pozwolenie (przepis wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.).  

articleImage: Decyzja wodnoprawna obowiązuje od daty, w której stała się ostateczna fot. Thinkstock

Pytanie:
Jest wydane pozwolenie wodnoprawne z terminem obowiązywania do 31.12.2017 r. Wpłynął już wniosek ze względu na "procedury administracyjne" (nie wiadomo, jak długo będzie wydawane pozwolenie) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na "dalsze korzystanie z wód" w przedmiotowym temacie i określono termin jego obowiązywania 10 lat z terminem rozpoczęcia 1.01.2018 r.


Czy taki termin obowiązywania może wydać starosta, skoro od 1.01.2018 r. nie będzie wydawał pozwoleń wodnoprawnych?

Pytanie dotyczy ścieków bytowych z oczyszczalni. Chodzi o rodzaj pozwolenia, który będzie obowiązywał. Wniosek nie zawiera zrzeczenia się z uprawnień posiadanego pozwolenia, tylko wydanie nowego z datą od 31.01.2018 r.

Czy administracyjnie starosta może wydać decyzję obowiązującą od 01.01.2018 r.?

Odpowiedź:
Nie widzę możliwości wydania takiego pozwolenia. Starosta wydaje pozwolenie na mocy obecnie obowiązującej ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne - dalej pr. wod., która nie zezwala na wydanie pozwolenia wodnoprawnego z "opóźnionym" okresem obowiązywania, tj. z datą obowiązywania od 01.01.2018 r. Oznacza to, że decyzja wodnoprawna obowiązuje od daty, w której stała się ostateczna.

Dopiero art. 400 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej n. pr. wod. dopuszcza wprowadzenie innej daty, od której będzie obowiązywało pozwolenie (przepis wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.).

Uzasadnienie:
W omawianej sytuacji najlepszym wyjściem byłoby jednak, gdyby zakład zrzekł się obowiązującego pozwolenia z chwilą stwierdzenia ostateczności "nowego". W przeciwnym wypadku starosta powinien odmówić wydania pozwolenia (zgodnie z wnioskiem zakładu - od 01.01.2018 r.). Pamiętać bowiem należy, że kompetencje starosty obowiązują do wejścia w życie n. pr. wod. i zgodnie z art. 545 ust. 5 n. pr. wod. dnia 01.01.2018 r. wszystkie sprawy (również niezakończone) zostaną przekazane właściwym organom. Nie ma w tym momencie znaczenia rodzaj pozwolenia - jak już wspomniałam starosta wydaje decyzję na podstawie obowiązujących obecnie przepisów. Skoro jest to prawnie niemożliwe, należy odmówić wydania takiego pozwolenia. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE