Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych przez instalację IPPC należy klasyfikować jako zmianę istotną pozwolenia zintegrowanego?

Czy zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych przez instalację IPPC należy klasyfikować jako zmianę istotną pozwolenia zintegrowanego?

04.10.17

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych przez instalację IPPC należy klasyfikować jako zmianę istotną pozwolenia zintegrowanego?Czy zmiana pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej zwiększenia ilości odpadów wytwarzanych w skali roku będzie stanowiła zmianę istotną pozwolenia? 

articleImage: Czy zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych przez instalację IPPC należy klasyfikować jako zmianę istotną pozwolenia zintegrowanego? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
To, czy przy zmianie ilości odpadów wytwarzanych przez instalację IPPC należy klasyfikować jako zmianę istotną pozwolenia zintegrowanego, zależy od zakresu zmian zarwano co do wzrostu ilości wytwarzanych odpadów jak i od tego czy wytwarzane są nowe rodzaje odpadów.

W poruszanym w pytaniu przypadku najlepiej skorzystać z możliwości jakie daje art. 214 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.

Zgodnie z ww. przepisem przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów może mieć wpływ na środowisko, w związku z powyższym prowadzący instalację powinien poinformować o planowanej zmianie (przed jej wprowadzeniem) właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego organ ochrony środowiska.

Ww. przepis pozwala prowadzącemu, po poinformowaniu organu o zmianie, uzyskać jednoznaczne informacje, czy taka informacja wystarczy, czy też należy złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego i w jakim zakresie oraz czy zmiana jest istotna.

Zgodnie z art. 214 ust. 2 p.o.ś, jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, stwierdzi, że planowana zmiana w instalacji wymaga zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, informuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, prowadzącego instalację o konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. W takim przypadku organ stwierdza, czy planowana zmiana ma charakter istotnej zmiany.

W ww. sposób prowadzący instalacje dopełni obowiązku wynikającego z przepisów prawa i uzyska informacje od organu ochrony środowiska, czy musi złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego i w jakim zakresie.

Istotna zmiana zdefiniowana jest w art. 214 ust. 3 p.o.ś., a mianowicie zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 p.o.ś.

Ogólna definicja istotnej zmiany wskazana jest w art. 3 ust. 7 p.o.ś. i rozumiana jako taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE