Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy wytwórca odpadów może przenieść obowiązek wystawiania karty przekazania odpadów na odbiorcę odpadów?

Czy wytwórca odpadów może przenieść obowiązek wystawiania karty przekazania odpadów na odbiorcę odpadów?

04.08.17

Odpowiedź pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Odbiorca odpadów zaproponował wytwórcy odpadów, że będzie wystawiał za wytwórcę Karty Przekazania Odpadów. W tym celu przygotował deklarację, w której wytwórca deklaruje, że pragnie skorzystać ze wsparcia odbiorcy odpadów "na rzecz i w imieniu jego firmy" w zakresie wystawiania KPO. Czy powyższe postępowanie jest zgodne z obowiązującym prawem?

articleImage: Czy wytwórca odpadów może przenieść obowiązek wystawiania karty przekazania odpadów na odbiorcę odpadów? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Wytwórca odpadów może korzystać z różnych form pomocy przy wypełnianiu swojego obowiązku, jakim jest wystawienie karty przekazania odpadów (KPO). Musi mieć jednak świadomość, że nie może skutecznie przenieść tego obowiązku na inny podmiot – czyli  w dalszym ciągu to wytwórca odpadów odpowiada za prawidłowe wystawienie tej karty i w razie nieprawidłowości ponosi odpowiedzialność.

Uzasadnienie:
W drodze umowy cywilnoprawnej nie można przenieść obowiązku o charakterze administracyjnoprawnym, chyba że przepisy taką możliwość wyraźnie dopuszczają. Obowiązek wystawienia KPO ma charakter obowiązku administracyjnoprawnego. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) KPO jest obowiązany sporządzić posiadacz odpadów, który przekazuje odpady (czyli w przypadku opisanym w pytaniu wytwórca odpadów). Nie ma przepisu, który pozwalałby przenieść ten obowiązek na inny podmiot. Możliwe jest natomiast skorzystanie z pomocy innego podmiotu (i jest to zgodne z prawem), chociaż z zaprezentowanego w pytaniu opisu nie wynika jednoznacznie zakres tej pomocy. Strony powinny jednoznacznie określić w umowie, czy wytwórca odpadów udziela odbiorcy pełnomocnictwa do wystawiania i podpisywania w jego imieniu KPO (pełnomocnictwo), czy odbiorca będzie jedynie wystawiał tę kartę wypełniając odpowiednie rubryki, natomiast wytwórca odpadów będzie ją samodzielnie podpisywał jako przekazujący odpady. Nieprecyzyjne postanowienia umowy/deklaracji mogą w przyszłości sprawiać problemy stronom, natomiast z punktu widzenia odpowiedzialności za wykonanie obowiązku wystawienia KPO ciążącego na wytwórcy odpadów nie mają znaczenia.

Maria Duczmal, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 4.08.2017 r.

Maria Duczmal 04.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE