Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy właściciel garażu wolnostojącego zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych?

Czy właściciel garażu wolnostojącego zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych?

17.07.17

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy właściciel garażu wolnostojącego (nieruchomość niezamieszkała, która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych w przypadku, gdy w przedmiotowym garażu parkuje tylko samochód i - jak twierdzi - w związku z tym nie wytwarza żadnych odpadów komunalnych? Czy w takim przypadku wystarczy tylko oświadczenie właściciela, że nie wytwarza odpadów, czy mimo wszystko musi posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych z garażu? 

articleImage: Czy właściciel garażu wolnostojącego zobowiązany jest zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Jeżeli właściciel wolnostojącego garażu wykorzystuje go wyłącznie do parkowania samochodu osobowego, np. nie prowadzi w nim żadnej działalności, z którą nie wiąże się wytwarzanie odpadów, to nie musi mieć podpisanej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Organ gminy sprawujący kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. zgodnie z art. 9u u.u.c.p.g. ma zawsze możliwość skontrolowania przedmiotowego garażu w celu stwierdzenia, czy nie są w nim wytwarzane odpady. Gdyby się okazało, że odpady są wytwarzane, to organ ma możliwość wydania decyzji z art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 u.u.c.p.g., wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyda z urzędu decyzję, w której ustali obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i określi wysokość opłat z zastosowaniem górnych stawek opłat, o których mowa w art. 6 ust. 2 u.u.c.p.g. Taka decyzja jest wydawana na rok i dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Piotr Ćwiek 17.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE