Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy przedsiębiorca posiadający trzy zakłady uzyska jeden numer rejestrowy BDO?

Czy przedsiębiorca posiadający trzy zakłady uzyska jeden numer rejestrowy BDO?

11.04.18

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Przedsiębiorca posiada trzy zakłady produkcyjne. Każdy zakład posiada pozwolenie zintegrowane (zakłady są rozmieszczone każdy w innym województwie). Czy numer rejestrowy BDO zostanie nadany jeden dla przedsiębiorstwa, czy dla każdego zakładu osobno? Dodam, iż każdy zakład posiada ten sam numer NIP, REGON.  

articleImage: Czy przedsiębiorca posiadający trzy zakłady uzyska jeden numer rejestrowy BDO? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Tak, tylko jeden numer rejestrowy jest przydzielany danemu przedsiębiorcy.

Uzasadnienie:
Od dnia 24 stycznia 2018 roku marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi, zgodnie z art. 54 ust. 1 u.o., indywidualny numer rejestrowy. Sposób nadawania nowego numeru rejestrowego został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9.10.2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego - dalej r.s.n.n.r. Zgodnie z § 1 r.s.n.n.r. dokonując wpisu do rejestru, nadaje się kolejno indywidualny numer rejestrowy, składający się z 9 cyfr arabskich, generowany przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 u.o. Jednocześnie zgodnie z art. 55 ust. 1 u.o. marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dany przedsiębiorca posiada więc jeden indywidualny dla niego numer rejestrowy i jedno konto w rejestrze. Kolejne wpisy działalności tego przedsiębiorcy w rejestrze będą aktualizacją dotychczasowych danych w nim zawartych, a więc nie będą powodować nadawania kolejnych numerów rejestrowym temu przedsiębiorcy. 

Paweł Sosnowski 11.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE