Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy podmiot posiadający pozwolenie zintegrowane musi występować o wpis do rejestru BDO?

Czy podmiot posiadający pozwolenie zintegrowane musi występować o wpis do rejestru BDO?

30.04.18

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy firma posiadająca pozwolenie zintegrowane na działalność instalacji, będąca m.in. wytwórcą odpadów i wprowadzającym odpady opakowaniowe, musi występować o wpis do rejestru BDO, czy wpis jest dokonywany bez wniosku przez urząd? 

articleImage: Czy podmiot posiadający pozwolenie zintegrowane musi występować o wpis do rejestru BDO? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Podmiot wpisany do rejestru z urzędu z tytułu posiadanego pozwolenia zintegrowanego zwolniony jest w tym zakresie z obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru jako wytwórca odpadów.

Uzasadnienie:
Artykuł 51 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. wskazuje zakres podmiotów objętych wpisem z urzędu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o. Marszałek województwa na podstawie tego przepisu dokonuje wpisu z urzędu m.in. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane. Z kolei w art. 50 ust. 1 u.o. określono zakres podmiotów, które wpisywane są do ww. rejestru przez marszałka województwa na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku. Wpisowi do rejestru na podstawie złożonego wniosku podlegają m.in., zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e u.o., wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o. Wyłączenie to dotyczy:

1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,

2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

W związku z powyższym podmiot wpisany do rejestru z tytułu posiadanego pozwolenia zintegrowanego nie ma obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru jako wytwórca odpadów. 

Paweł Sosnowski 30.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE