Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy po 1 lipca będzie można użytkować kotły klasy niższej niż 5?

Czy po 1 lipca będzie można użytkować kotły klasy niższej niż 5?

07.02.18

Z przepisów nie wynika brak możliwości użytkowania takich kotłów. Zakazy mogą jednak wynikać z uchwał wojewódzkich sejmików samorządowych.

articleImage: Czy po 1 lipca będzie można użytkować kotły klasy niższej niż 5? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika LEX Prawo Ochrony Środowiska:

Czy po 1 lipca 2018 r. będzie możliwość użytkowania kotła grzewczego klasy niższej niż 5, który zakupiony i zamontowany w kotłowni został w styczniu 2018 r.?
Czy, a jeśli tak, to kiedy konieczna będzie jego wymiana?

Odpowiedź

Przepisy ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. w części dotyczącej ochrony powietrza ani wydane w oparciu o ustawę przepisy wykonawcze w obszarze ochrony powietrza nie określają okresów dopuszczalnego użytkowania kotłów. Nie wynika więc z ww. przepisów brak możliwości użytkowania takich kotłów po 1 stycznia 2018 r.

Natomiast zakazy mogą wynikać z uchwał wojewódzkich sejmików samorządowych w sprawie programów ochrony powietrza lub tzw. uchwał antysmogowych. Uchwały ww. organu (sejmiku województwa) podejmowane są na podstawie art. 96 ust. 1, 6 i 7 p.o.ś. na szczeblu województw i dotyczą danego województwa.

Ograniczenia co do eksploatacji rodzajów kotłów i paliw itp. mogą również wynikać z uchwał wojewódzkich sejmików samorządowych w sprawie programów ochrony powietrza podejmowanych w oparciu o art. 91 p.o.ś.

Na przykład na obszarze województwa mazowieckiego wprowadzono uchwałę antysmogową - uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24.10.2017 r. ograniczająca stosowanie niektórych paliw od 1 lipca 2018 r. oraz sukcesywnie źródeł ciepła niespełniających wymagań wskazanych w uchwale od 1 stycznia 2013 r. lub od 1 stycznia 2028 r. w zależności od spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń.

W związku z powyższym proponuję zapoznać się z uchwałami obowiązującymi na terenie województwa, z którego pochodzi autor pytania. Ogólnych, krajowych przepisów w danym zakresie, które wprowadzałyby takie zakazy, na razie nie ma.
 

Marek Gall 07.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE