Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy opis taksacyjny lasu jest informacją publiczną?

Czy opis taksacyjny lasu jest informacją publiczną?

22.03.18

Opis taksacyjny lasu to część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu obejmujący charakterystykę lasów i gruntów. Zatem dane te udostępnia się w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

articleImage: Czy opis taksacyjny lasu jest informacją publiczną? fot. Thinkstock

Opis taksacyjny lasu nie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dalej u.d.i.p.

Zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do szeroko rozumianych władz publicznych oraz wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (por. M. Jaśkowska, "Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Sądu Administracyjnego", Toruń 2002 r., s. 28 i n.).

Wnioskodawca powinien zostać powiadomiony, że żądana przez niego informacja nie jest informacją publiczną.

Opis taksacyjny lasu jest informacją o środowisku w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. Opis taksacyjny lasu to część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu obejmujący charakterystykę lasów i gruntów. Zatem dane te udostępnia się w trybie u.o.o.ś., a nie w trybie u.d.i.p.
 

Piotr Ćwiek 22.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE