Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy należy uzyskać zezwolenie na usunięcie krzewów o powierzchni mniejszej niż 25 m2?

Czy należy uzyskać zezwolenie na usunięcie krzewów o powierzchni mniejszej niż 25 m2?

13.06.17

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Do starosty trafił wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę krzewów o powierzchni mniejszej niż 25 m[2]. Krzewy rosną wzdłuż wiaty śmietnikowej na terenie wynajmowanym od miasta przez okoliczne wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnoty chcą wyremontować wiatę z powodu jej słabego stanu, co wiąże się z usunięciem krzewów. Krzewy należą do gatunku uznawanego za owocowy (aronia czarna), lecz nie są w taki sposób użytkowane. W pobliżu nie występują licznie inne drzewa i krzewy. Właściciel gruntu - miasto - twierdzi, że krzewy mają charakter zorganizowany i rosną na terenie zieleni. Czy starosta powinien wszcząć postępowanie i wydać decyzję zezwalającą na usunięcie krzewów? 

articleImage: Czy należy uzyskać zezwolenie na usunięcie krzewów o powierzchni mniejszej niż 25 m2? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Krzewy opisane w pytaniu nie rosną na terenie zieleni, stąd dla tak opisanego stanu faktycznego można dla usunięcia tych krzewów przyjąć art. 83f ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., a nie art. 83f ust. 1 pkt 2 u.o.p.

Na usunięcie tych krzewów nie jest wymagane zezwolenie.

Uzasadnienie:
Powołując się na treść odpowiedzi, warto wskazać, że zgodnie z art. 5 pkt 21 u.o.p., za tereny zieleni uznaje się tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzyszącą drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 1 u.o.p., przepisów u.o.p. nie stosuje się do krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m[2].

Z danych zawartych w pytaniu nie wynika, aby krzewy stanowiły teren zieleni. Zaliczyć je należy zatem do skupiska krzewów, o którym mowa w art. 83f ust. 1 pkt 1 u.o.p. Jest to grupa roślin krzewiastych stykających się pędami.

Obecnie nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia do usunięcia krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m[2]. Przekroczenie przez krzew albo skupisko na nieruchomości powierzchni 25 m[2]wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie ich w całości albo w części, o ile nie istnieje inny wyjątek wynikający z art. 83f ust. 1 u.o.p.  

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

13.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE