Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy na nawiezienie ziemi na zabudowaną działkę wymagane jest pozwolenie?

Czy na nawiezienie ziemi na zabudowaną działkę wymagane jest pozwolenie?

12.01.18

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Jakie działania powinien podjąć burmistrz w przypadku gdy właściciel działki o pow. 0,2800ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi, wystąpił o wyrażenie zgody na nawiezienie 1000 ton ziemi na swoją działkę? Właściciel działki chce podjąć takie działania by skutecznie bronić się przed napływem wód opadowych z działek sąsiednich i drogi powiatowej. Dla omawianego terenu brak jest planu miejscowego. Czy wymagane jest pozwolenie na nawiezienie ziemi i kto je wydaje?  

articleImage: Czy na nawiezienie ziemi na zabudowaną działkę wymagane jest pozwolenie? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Pozwolenie na nawiezienie odpadowej ziemi nie jest wymagane, jeżeli nie jest związane z robotami budowlanymi. Prace polegające na wyrównaniu terenu nie są robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane.. Z wyroku NSA z dnia 5 listopada 2003 r. (IV SA 1131/2002) wynika, że niwelacja terenu, wyrównanie poziomu gruntu czy też jego podwyższenie nie stanowią robót budowlanych, które podlegają regulacji prawa budowlanego. Mogą natomiast być przedmiotem oceny w postępowaniu dotyczącym naruszania stosunków wodnych. Osoba fizyczna może więc nawieźć na swoją działkę ziemię bez zezwolenia, z tym że musi ona przestrzegać warunków wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - dalej r.l.o.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., zwalnia się z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, wykorzystującą odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 u.o. W myśl art. 28 ust. 8 u.o., wskazane podmioty mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

Akt r.l.r.o. określa warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku. W przypadku niektórych odpadów, ustawodawca doprecyzował również sposób określenia tych ilości. Pod pozycją 40 załącznika do r.l.r.o. (w kolumnie 7) określone zostały ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości np. odniesiona do wielkości utwardzonej powierzchni maksymalna dopuszczalna ilość do przyjęcia w ciągu jednego roku, określona została na poziomie 0,2 Mg na 1m[2] utwardzanej powierzchni. 

Piotr Ćwiek 12.01.18
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Paweł Kowalski IP: 31.214.* 26-01-2018
    Autor zapomniał wspomnieć o lokalnych uwarunkowaniach jak np. obszary chronionego krajobrazu, w których powszechnie zakazuje się zmiany naturalnego ukształtowania terenu.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Joanna Wegrowska IP: 95.160.* 18-01-2018
    Autor odpowiedzi w ogóle nie odpowiedział na pytanie! To się bardzo często zdarza w tym serwisie. Jeśli tak wygląda ten Państwa program (swoją drogą dość drogi) to rzeczywiście nie warto w niego inwestować.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE