Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można wydać pozwolenie zintegrowane dla podmiotu, który nie dysponuje tytułem prawnym do terenu?

Czy można wydać pozwolenie zintegrowane dla podmiotu, który nie dysponuje tytułem prawnym do terenu?

11.09.17

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy możliwe jest wydanie pozwolenia zintegrowanego dla podmiotu, który nie dysponuje tytułem prawnym do terenu? Starosta wszczął postępowanie w czasie, kiedy spółka posiadała umowę dzierżawy do terenu (wydane zostało pozwolenie na budowę, ale instalacja nie istnieje). W czasie trwania postępowania umowa dzierżawy wygasła i wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia nie dysponuje tytułem prawnym. 

articleImage: Czy można wydać pozwolenie zintegrowane dla podmiotu, który nie dysponuje tytułem prawnym do terenu? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, to spółka uzyskała pozwolenie na budowę dla instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego w okresie, kiedy dysponowała prawem do władania terenem, w tym dla celów inwestycyjnych (inaczej nie otrzymałaby pozwolenia na budowę). Instalacja nie została wybudowana, a umowa dzierżawy (lub inna - prawo do terenu) wygasła. W związku z powyższym według mnie pozwolenie na budowę stało się bezprzedmiotowe, ponieważ nie można wybudować instalacji na terenie, do którego nie dysponuje się prawem władania na cele inwestycyjne. W związku z powyższym spółka nie ma na tę chwilę możliwości podjęcia realizacji inwestycji – instalacji i według mnie nie ma w tym stanie prawnym podstawy do wydania pozwolenia zintegrowanego.


Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217 p.o.ś., na wniosek prowadzącego instalację.

Według art. 191a p.o.ś. pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Przepis ten bezpośrednio koresponduje z art. 184 ust. 2 pkt 17b p.o.ś. wskazującym, że wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a oraz art. 188 ust. 2 p.o.ś. stanowiącym, że pozwolenie określa termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a p.o.ś.

W każdym z ww. przypadków podmiot wnioskujący o wydanie pozwolenia zintegrowanego musi podejmować realizację nowej inwestycji, co należy bezwzględnie wykazać. W przypadku opisanym w pytaniu według mnie podjęcie realizacji inwestycji na terenie, do którego nie dysponuje się prawem władania, nie jest możliwe. Tę kwestię organ ochrony środowiska powinien wyjaśnić, tzn. czy podmiot w ogóle jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Wnioskodawca nie jest prowadzącym instalację, bo jej nie ma i nie ma w związku z powyższym tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji, a jednocześnie nie jest podmiotem podejmującym realizację nowej instalacji – bo nie ma gdzie. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE