Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można przekazać rolnikowi osady z zakładowej oczyszczalni ścieków do wykorzystania na potrzeby własne?

Czy można przekazać rolnikowi osady z zakładowej oczyszczalni ścieków do wykorzystania na potrzeby własne?

19.09.11
articleImage: Czy można przekazać rolnikowi osady z zakładowej oczyszczalni ścieków do wykorzystania na potrzeby własne? fot. Thinkstock
Czy można przekazać rolnikowi odpad, o kodzie 02 03 05 - osady z zakładowej oczyszczalni ścieków - do wykorzystania na potrzeby własne? Czy rolnik powinien posiadać zezwolenie na odzysk osadu metodą R10?
Wytwórca odpadu, o kodzie 02 03 05 nie może przekazać ich osobie fizycznej, mimo że odpady te mogą być wykorzystywane w celach przyrodniczych w procesie R10, zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476) - dalej r.p.o.r. Osoba fizyczna, niemająca statusu przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), nie może uzyskać zezwolenia na odzysk odpadów, o kodzie 02 03 05 w procesie R10.
W przypadku zakładowych osadów pochodzących z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych, ulegających biodegradacji i sklasyfikowanych pod kodem 02 03 05, zgodnie treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.) - dalej r.o.p.o.j., nie ma możliwości przekazania tego rodzaju odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na tzw. własne potrzeby. W przypadku odpadów klasyfikowanych w grupie 02 03 - Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) regulacja r.o.p.o.j. dopuszcza przekazanie osobom fizycznym tylko odpadów:
- ex 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców tylko z roślin okopowych,
- ex 02 03 80 Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81 i osadów z przetwórstwa produktów roślinnych),
- 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych.
Z kolei przepisy r.p.o.r. dopuszczają ich wykorzystanie do celów przyrodniczych, jednakże mogą być one wykorzystywane poza instalacjami i urządzeniami (do nawożenia) tylko przez przedsiębiorców. Warunkiem tego wykorzystania jest spełnianie przez nie wymagań przewidzianych dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924). Jednak osady z zakładowych oczyszczalni ścieków i komunalne osady ściekowe, to dwa rodzaje odpadów. Komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych (art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)). Natomiast osady z zakładowych oczyszczalni ścieków są wytwarzane w związku z różnym rodzajem prowadzonej działalności, np. 02 03 05 – pochodzące z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych. Warunki ich stosowania określa r.p.o.r., ale przepisy r.o.p.o.j nie dopuszczają do ich przekazania osobom fizycznym.

Janusz Jerzy
Abc/Srodowisko 19.09.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Brexit zmieni rozkład sił w negocjacjach klimatycznych

  Obrazek do artykułu: Brexit zmieni rozkład sił w negocjacjach klimatycznych

  Brexit spowoduje wzmocnienie stanowiska państw tzw. starej Unii w kwestiach polityki klimatyczno-energetycznej, a ograniczy wpływ Europy Centralnej, w tym Polski - tak decyzję o wyjściu Brytyjczyków z UE ocenia Fundacja ClientEarth Prawnicy dla... Więcej

 • Kraków wykupił tereny pod park Zakrzówek

  Obrazek do artykułu: Kraków wykupił tereny pod park Zakrzówek

  Za prawie 26 mln zł Kraków wykupił od portugalskiej spółki Kraków City Park tereny pod park Zakrzówek. Przejęcie działek to odpowiedź na postulaty krakowian i organizacji ekologicznych, którzy apelowali o zadbanie o ten cenny przyrodniczo teren. Więcej

 • MŚ radzi jak spędzić ekowakacje

  Obrazek do artykułu: MŚ radzi jak spędzić ekowakacje

  Resort środowiska radzi, jak spędzić wolny czas, nie szkodząc środowisku. Intensywna turystyka w czasie wakacji bywa poważnym obciążeniem dla środowiska, dlatego przypominamy, o czym należy pamiętać, aby mu nie szkodzić i spędzić mile czas - czytamy... Więcej

 • Hajnówka: zlikwidowano ognisko ASF

  Obrazek do artykułu: Hajnówka: zlikwidowano ognisko ASF

  Resort rolnictwa informuje, że dzięki natychmiastowym działaniom, które zostały podjęte po stwierdzeniu wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie położonym w gminie Hajnówka, chorobę zlikwidowano w ciągu 24 godzin. Więcej

 • Budowa oczka wodnego powinna być zgłoszona

  Obrazek do artykułu: Budowa oczka wodnego powinna być zgłoszona

  Budowa oczka wodnego o pow. do 30 m2 powinna być zgłoszona pisemnie w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu należy dokładnie napisać, co będzie wybudowane i jakie prace zostaną wykonane, a także określić zakres i sposób wykonywania tych prac oraz... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE