Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy kompostowanie odpadów organicznych to proces odzysku R3 czy unieszkodliwiania D8?

Czy kompostowanie odpadów organicznych to proces odzysku R3 czy unieszkodliwiania D8?

21.02.11
articleImage: Czy kompostowanie odpadów organicznych to proces odzysku R3 czy unieszkodliwiania D8? fot. Thinkstock
Czy kompostowanie odpadów organicznych, w wyniku czego powstaje odpad 19 05 03, wykorzystywany następnie do rekultywacji składowisk na pasach wzdłuż autostrad i dróg itp., to proces odzysku R3 czy unieszkodliwiania D8? Który akt prawny reguluje odpowiednią klasyfikację kompostowania?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – dalej u.o., obróbka tlenowa (w tym kompostowanie), a także obróbka beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan, stanowią recykling organiczny. Tymczasem w myśl definicji z art. 3 ust. 3 pkt 14 u.o., recykling jest "odmianą" odzysku, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Kompostowanie w rozumieniu u.o. stanowi zatem proces odzysku R3, klasyfikowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do u.o. jako recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie).
Materiały po procesie kompostowania, klasyfikowane jako odpady pod kodem 19 05 03, mogą zostać w dalszym ciągu zastosowane do przeprowadzenia odzysku za pomocą procesu R10, obejmującego rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, wymienionego w załączniku nr 5 do u.o. Takie rozwiązanie zostało uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685).

Anna Nieć
Abc/Srodowisko 21.02.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE