Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy firma na terenie zakładu może prowadzić kompostownik z wytworzonych odpadów?

Czy firma na terenie zakładu może prowadzić kompostownik z wytworzonych odpadów?

20.04.17

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy firma na terenie zakładu może prowadzić kompostownik z wytworzonych odpadów? 

articleImage: Czy firma na terenie zakładu może prowadzić kompostownik z wytworzonych odpadów? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Tylko osoba fizyczna bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów może je kompostować w przydomowym kompostowniku. Wynika to z rozporządzenia Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - dalej r.o.p.o.j. – pozycja 5 tabeli załącznika do r.o.p.o.j. (02 01 03 – odpadowa masa roślinna), pozycja 54 tabeli załącznika do r.o.p.o.j. (ex 20 03 02 – odpady ulegające biodegradacji). Natomiast firma, aby kompostować odpady biodegradowalne, w tym tylko te, które wytworzyła samodzielnie, np. w związku z utrzymywaniem zieleni na swoim terenie, musiałaby uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w trybie art. 42 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. Kompostowanie odpadów prowadzone przez przedsiębiorcę może odbywać się wyłącznie w instalacji – kompostowni, bowiem ustawodawca nie dopuścił możliwości urządzania przydomowych kompostowników przez przedsiębiorców.

W konsekwencji, odpady zielone wytworzone w zakładzie muszą zostać przekazane przedsiębiorcy odbierającemu odpady, aby ten przekazał je do RIPOK, zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Piotr Ćwiek 20.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE