Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Badania jakości powietrza będą jednolite dla całego kraju

Badania jakości powietrza będą jednolite dla całego kraju

08.01.18

Badania jakości powietrza mają być jednolite dla całego kraju i bardziej miarodajne - zakłada podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.  

articleImage: Badania jakości powietrza będą jednolite dla całego kraju fot. Thinkstock

Kancelaria Prezydenta RP wskazuje, że celem ustawy jest przede wszystkim przeniesienie do polskiego prawa niektórych postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza.

Nowelizacja przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, rozszerza i doprecyzowuje zakres zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego. Zadania te będą polegały między innymi na organizowaniu i wykonywaniu porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości oraz dokonywaniu przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe i poszczególne punkty pomiarowe co najmniej raz na pięć lat. Ponadto zadania krajowego laboratorium będą skupione na koordynacji właściwego stosowania metodyk referencyjnych i wykazywania równoważności metodyk niereferencyjnych, a także na wdrażaniu nowych metod badawczych.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta RP podkreślono, że "rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu zadań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego pozwoli na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, oraz na przekazanie rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na obszarze Polski". Powyższe ma pozwolić na ustalenie i realizację skutecznych działań naprawczych w ramach programów ochrony powietrza.


 Prawo ochrony środowiska. Komentarz

W zakresie dotyczącym ustawy Prawo ochrony środowiska, nowelizacja zmienia dotychczasowe przepisy regulujące kwestie systemowego oraz naukowego wsparcia działań Inspekcji Ochrony Środowisk. "Wprowadzone rozwiązania zapewnią organom Inspekcji Ochrony Środowiska, wykonującym oceny jakości powietrza, systematyczne dostarczanie niezbędnych oraz jednolitych i dobrej jakości danych, uzyskanych w oparciu o przyjętą i zastosowaną jednolitą dla całego kraju metodykę analiz numerycznych. Metodyka ta obejmie ponadto przygotowanie i ujednolicenie stosowanych danych meteorologicznych oraz dotyczących emisji do powietrza" - podkreślono w komunikacie. Wykonanie tych prac powierzone zostanie Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Nowelizacja wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem jest art. 1, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Przepis ten wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

 

Dorian Lesner 08.01.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE